Planschade

Door de herziening van een bestemmingsplan kunnen derden in een nadelige positie komen. Hetzelfde geldt bij aanvraag van een omgevingsvergunning waarbij het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan mogelijk wordt gebruik. Hun onroerende zaak vermindert bijvoorbeeld in waarde door verlies van uitzicht of geluidhinder. Zij kunnen voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

PurpleBlue brengt eventuele risico’s op tegemoetkoming in planschade in kaart. Ook geven wij suggesties om aanpassingen in het plan te doen om eventuele risico’s op planschade te beperken.

Naast het opstellen van een planschaderisicoanalyse adviseren wij bij de daadwerkelijke planschadeprocedure en ondersteunen wij in de bezwaar- en beroepsfase. Een second opinion op een al gegeven advies is natuurlijk ook mogelijk en wellicht zelfs aan te raden.